Vårt Team

Teamet på Bon Systems är överskådligt. Förutom grundaren/ägaren finns en ekonomichef och ett marknadsteam.

Ägaren upprätthåller kontakterna med de operativa bolagen och är ansvarig för strategin. Ekonomiske chefen övervakar administrationens funktion på de operativa bolagen, inklusive budgetering, upprättande av finansiella rapporter och hanteringen av finansiella risker. Tillsammans med marknadsteamet strävar vi efter en stark och växande marknadsposition.

Företagen arbetar i övrigt helt självständigt. När det finns särskilda fokusområden som kräver specialistkunskap, finns den ofta hos något av systerföretagen. Där det är relevant delas kunskap och samarbetas det. Om kunskapen inte finns internt så söks den externt. Detta görs oftast genom det befintliga nätverket. Bon Systems strävar efter att hålla organisationen så platt och kompakt som möjligt.
Grundare & Ägare

Berend van Bon

Finans

Förvaltning

Marknadsföring

Team