Ons Team

Het team van Bon Systems is overzichtelijk. Naast de oprichter/eigenaar is er een financieel manager en een marketing team.

De eigenaar onderhoudt de contacten met de werkmaatschappijen en is verantwoordelijk voor de strategie. De financieel manager ziet toe op het functioneren van de administratie bij de werkmaatschappijen, inclusief de budgettering, het opstellen van de financiële verslagen en het beheren van de financiële risico’s. Samen met het marketingteam streven we naar een stevige en groeiende marktpositie.

De bedrijven werken verder geheel zelfstandig. Wanneer er specifieke aandachtspunten aanleiding vormen voor inzetten van specialistische kennis dan wordt die veelal gevonden bij één van de zusterbedrijven. Waar relevant wordt kennis gedeeld en wordt samen opgetrokken. Indien de kennis niet intern beschikbaar is, dan wordt deze van buitenaf aangetrokken. Dit geschiedt meestal bij het bestaande netwerk. Bon Systems streeft ernaar de organisatie zo plat en compact mogelijk te houden.
Oprichter & Eigenaar

Berend van Bon

Finance

Management

Marketing

Team