Om oss

Bon Systems är ett relativt ungt företag. Det grundades 2021 som en holding för en färetags som hade formats under de 20 föregående åren. Ursprunget för denna grupp ligger hos företaget Contimeta. Contimeta grundades 1932 som ett familjeföretag. Efter en framgångsrik period där företaget expanderade till Tyskland och Belgien, följde en något nedgående fas vid millennieskiftet. För att vända trenden utsågs Berend van Bon till VD år 2001. År 2004 genomfördes en management buy-out.


Från och med 2004 var fokus på tillväxt. Förutom organisk tillväxt implementerades en "köp och bygg"-strategi. Genom denna kombination tredubblades omsättningen under de följande fem åren. Utöver Benelux- och den tyska marknaden säkrade gruppen genom förvärvet av ASM i Malmö en stark position på den svenska marknaden. 

Från 2016 utökades gruppens verksamheter. Genom förvärvet av Tehabo utvidgades räckvidden av gruppen med att bli aktiv inom etiketteringsteknologi. År 2021 tillkom Label Solutions och LabelFlex. Under 2019, 2021 och 2024 förvärvades respecktive Ultrapak, Jansen- och Afak Techniek. Detta resulterade i en stark position på marknaden för bearbetning och förpackning av kyckling, kött och fisk. 

Genom organisk tillväxt och förvärv hade företaget vid den tiden sju enheter i Nederländerna, en i Belgien och två i Sverige. Antalet anställda är nästan 250 och fortsätter att växa.


För att kunna behålla överblicken och bibehålla tillväxten grundades Bon Systems år 2021 som en holdingbolag över de befintliga företagen. Holdingbolagets roll är begränsad till att gemensamt fastställa långsiktiga visioner, strategier och att hålla de operativa bolagen ekonomiskt sunda. Dessutom främjas samarbete mellan företagen inom holdingbolaget.

 

Bon Systems strävar efter att varje företag ska ha en sund grund så att det kan utvecklas framgångsrikt på egen hand. Den organiska tillväxten är fortfarande mycket viktig. Kompletterande förvärv övervägs när externa företag kan bidra till detta.

Tidslinje

1932
Upprättande av Contimeta
2001-2004
År 2001 utsågs Berend van Bon till VD. År 2004 genomfördes en management buy-out.
2005-2007
Förstärkning av positionen på den belgiska marknaden genom förvärvet av D&B Pack (Gent) och Vromans (Geel)
2008
Förvärv av ASM Packaging Systems (Sverige)
2015
Förvärv av Technisch Bureau Verhagen
2016
Förvärv av Fixfast och Tehabo
2017
Upprättande av Rivet-Expert
2019
Förvärv av Ultrapak och upprättande av Balkdragers
2020
Upprättande av Parts-Expert
2021
Förvärv av Jansen Techniek, Label Solutions och Label Flex.
2021
Upprättande av Bon Systems som en Holding
2024
Förvärv av Afak Techniek och upprättande av Tools-Expert