Bon Systems

Om oss

Vårt holdingbolag är stolt över att hantera en mångsidig portfölj av framgångsrika företag. Med en passion för tillväxt och innovation strävar vi efter att lägga till värde till varje företag inom vår portfölj.

Vår filosofi bygger på att skapa starka partnerskap som stärker varandra ömsesidigt. Helheten är större än summan av delarna. Vi stöder våra dotterbolag i att uppnå sitt fulla potential.

Vi lägger tonvikt vid transparens, integritet och ansvarstagande inom vårt holdingbolag. Vi upprätthåller höga standarder för företagsstyrning och strävar efter ett nära samarbete med ledningen på våra dotterbolag. Tillsammans strävar vi efter kontinuerlig tillväxt och att skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter.

Vi letar ständigt efter nya möjligheter och partnerskap som kan stärka positionen av våra företag samt bidra till deras tillväxt. Om du är intresserad av att samarbeta med vårt holdingbolag eller något av företagen inom gruppen, är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att utforska möjligheterna och bygga framgång tillsammans.

Portfölj

Företagen inom Bon Systems är huvudsakligen verksamma inom följande områden:
Transportförpackning
Etikettering & Märkmaskiner
Livsmedelsindustrin
Infästningsteknik

Varför Bon Systems?

Bon Systems är ett familjeföretag, tänk långsiktigt ”över generationer”.

Bon Systems fortsätter att växa stadigt. Förvärven stärker holdingbolaget allt mer. – Aldrig har ett företag eller en verksamhet sålts.

Bon Systems har en platt, decentraliserad organisationsstruktur. Detta ökar engagemanget hos den lokala ledningen. Alla operationella beslut tas inom verksamhetsbolagen. Som en del av helheten har de fördelen att kunna dra nytta av holdingbolagets större ekonomiska styrka. Fördelarna med holdingbolaget kan därför utnyttjas utan att offra de operativa bolagens flexibilitet.

Bon Systems har en informell kultur. Ledningen är lättillgänglig vilket skapar interaktion och håller ledningen engagerad i de dagliga verksamheterna inom de olika bolagen.